ayakta su içmenin zararları

ayakta su içmenin zararları

 

Günlük telaş içinde bazen su içmeyi unutuyoruz! Çok susayınca da
dikkat etmeden acele ile içiyoruz. Peki, sonuçlarını düşünüyor muyuz?
Sağlığımız için suyu nasıl içmemiz gerektiğini biliyor muyuz?
 
İşte su içmenin adabı!
 
Midenin vazifesi gıda maddelerini depo edip on iki parmak barsağı
tarafından kabul edilecek hale getirmektir. Bu işi mide hareketleri ve
salgıları ile yapmaktadır.
 
Yemek boru'sunun mideye girdiği yere yakın, kalpte olduğu gibi,
elektriki akımlar (stimulus) çıkaran bir yer vardır. (Pacernaker)
Buradan 810 saniyede bir elektriksel stimulus çıkıyor ve bunun
neticesi kaslarda kasılmalar meydana geliyor. Kasların kasılması ile
başlayan bu dalga midenin çıkış yerine (pilor) doğru ilerliyor.
(Peristaltik hareket). Ayrıca antrum denen midenin aşağı kısmındaki
kasların kasılması ile kalp hareketlerini andıran sistolik hareketler
olur. Bu kasılmalar mide boşluğunu tıkayacak kadar şiddetli olur.
Bunlardan başka mide içindeki gıda maddelerini boşalttıktan sonra
olduğu gibi küçülür. Bu durumda ancak 50 ml sıvı alabilir.
 
Yediğimiz yemekler önce midenin küçük eğriliğinin alt kısmında bulunan
açının (İncisura angularis) yukarısında birikir. Yalnız sulu veya yarı
sulu gıdalar antruma geçer.
 
Yiyecek maddeleri mide hareketlerini başlatır. Mide duvarındaki
gerilmelerine ve mide içindeki pH değişiklikleri (asit miktarı) ile
uyarılan duyu alıcı hücreler (reseptör) vardır. Mide duvarındaki bu
hücrelerden alınan duyular götürücü parasempatik (Vagus amiri) ve
sempatik sinir lifleri aracılığı ile beyin ve omuriliğe naklolunur.
Sonunda parasempatik merkezlerin faaliyeti azaltılır ve mide
hareketleri yavaşlatılır.
 
Mide faaliyetini düzenleyen esas mekanizma duodenum (12 parmak barsağı
ile alakalıdır. Bu mekanizmalardan birisi lokal (mevzii) dir. İzotonik
Hidroklorik asit, yağ, süt, krema, hiportonik veya hipotonik maddeler
(osmotik basınçla) 12 parmak barsağının ilk kısmını uyarır. Burada
osmotik basınca hassas alıcı sinir hücreleri (osmoreseptor) vardır. Bu
duyalar sinir lifleri vasıtası ile mideye iletilir ve mide faaliyetini
yavaşlatır. Duodenum içi pH 6 dan düşük olursa midenin boşalması
durur. Mide faaliyetlerini 12 parmak barsağı tarafından düzenleyen
ikinci mekanizma kan ve hormonlarla alakalıdır. Yağların 12 parmak
barsağı ve ince barsak cidarına (mukoza) teması sonucu açığa çıkan ve
enterogastron denen hormon kana geçer ve bu yolla mideye gelir. Bu
hormon mide hareketlerini azaltır ve piloru gevşeterek gıdaların
mideden tahliyesini temin eder.
 
Mide açken dakikada üç defa açlık kasılmaları olur. Kişi bunu açlık
hissinden kramp tarzında ağrılara kadar değişik şekilde hisseder. Bu
durum 10 ile 60 dakika devam eder. Daha sonra mide bir ile iki buçuk
saat istirahata çekilir.
 
Burada şunu belirtelim ki insan midesinin ayakta ve oturur vaziyetteki
pozisyonu farklıdır. Ayakta duran bir insan eğer sıvı gıda içerse
doğrudan doğruya onikiparmak barsağına geçer. Midenin küçük eğriliğine
uyan kısmında Waldeyerin mide caddesi denen bir oluk bulunur. Sıvı
gıdalar bu yolu takip ederek zaten devamlı küçük bir açıklığı olan
mide çıkışını (pilor) geçerek 12 parmak barsağına (duodenum) geçer.
Eğer insan sıvı gıdayı oturarak içerse bunlar önce midede birikir,
asitle karışarak mikropları ölür ve sonra 12 parmak barsağına geçer.
Bu durumda oturarak su içme usulüne uymakla insan kolera da dâhil,
birçok intan hastalıklarından korunmuş olur. Rastgele yerde meşrubatı
alıp ayakta içenler bu tehlikeye daha fazla maruz kalırlar.
 
uzunhayat

kozmik bilinçten alıntıdır...

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !